Діяльність Центрів обслуговування платників регламентовано